เยี่ยมชมโรงผลิตเครนที่ได้มาตรฐานสากล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะอาจารย์ พร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


ชมรมอุตสาหกรรมลาดหลุมแก้วเยี่ยมชมโรงงาน

ชมรมอุตสาหกรรมลาดหลุมแก้วเยี่ยมชมโรงงาน นำเสนอสินค้ารอกในโรงงาน


ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดเกาะ

คุณพัฒนาและครอบครัวร่วม ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดเกาะ


ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี

คุณพัฒนาและครอบครัวร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี


ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

คุณพัฒนาและครอบครัวร่วม ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์


ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพุทธยาน (ดอยอินทรีย์)

คุณพัฒนาและครอบครัวร่วม ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพุทธยาน (ดอยอินทรีย์)


ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดถ้ำโพธิญาณ

คุณพัฒนาและครอบครัวร่วม ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดถ้ำโพธิญาณ


ทอดกฐิน ณ วัดโบสถ์

คุณพัฒนาและครอบครัวร่วม ทอดกฐิน ณ วัดโบสถ์


ถวายหนังสือสวดมนต์ ณ วัดอัมพวัน

คุณพัฒนาและครอบครัว ถวายหนังสือสวดมนต์ ณ วัดอัมพวัน


มอบเงินสนับสนุนข้าวหอมมะลิ สหกรณ์

คุณพัฒนามอบเงินสนับสนุนข้าวหอมมะลิ สหกรณ์ ปฏิรูปที่ดินศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์


มอบเงินสนับสนุนข้าวหอมมะลิ ของสหกรณ์กลุ่มเกษตร

คุณพัฒนามอบเงินสนับสนุนข้าวหอมมะลิ ของสหกรณ์กลุ่มเกษตร จ.ปทุมธานี


มอบกล้องพร้อมหมวกให้งานจราจร สภ.สามโคก

คุณพัฒนามอบกล้องพร้อมหมวกให้งานจราจร สภ.สามโคก


มอบขวัญของในงานวันเด็ก ที่ สภ.สามโคก

คุณพัฒนามอบขวัญของในงานวันเด็ก ที่ สภ.สามโคก


มอบเสื้อกันฝนและเสื้อสะท้อนแสงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ

คุณพัฒนามอบเสื้อกันฝนและเสื้อสะท้อนแสงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สามโคก


งานทำบุญประจำปี บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รวมภาพงานทำบุญประจำปี บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด