บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 81/9 หมู่ 2 ตำบลสามโคก, อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี, 12160

+66 (0) 2 979 1400-8

จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00น.- 17.00น.

kci@cranekci.com

Send us your query anytime!

สำนักงานและโรงงาน


สำนักงานและโรงงาน


ตั้งอยู่ที่ 81/9 หมู่ 2 ตำบลสามโคก, อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี, 12160
โทรศัพท์+66 (0) 2 979 1400-8
แฟกซ์: +66 (0) 2 979 1399
แผนที่ คลิกที่นี่

สาขาภาคตะวันออก


สาขาภาคตะวันออก


ตั้งอยู่ที่ 77/45-46 หมู่ที่ 10 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-786-970-2
แฟกซ์: 038-786-972
แผนที่ คลิกที่นี่

สาขาภาคเหนือ


สาขาภาคเหนือ


ตั้งอยู่ที่ 442/1 หมู่ที่ 11 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ 054-337-470-2 , 054-250611-3
แฟกซ์: 054-337-472
แผนที่ คลิกที่นี่

สาขาขอนแก่น


สาขาขอนแก่น


ตั้งอยู่ที่ 337/17 หมู่ที่ 12 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-227-737-8
แฟกซ์: 043-227-738
แผนที่ คลิกที่นี่