Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

การแก้ปัญหา เครน รอก เสีย และอุปกรณ์ต่าง ๆ

วิธีแก้ปัญหากรณี เครน รอก และอุปกรณ์เสีย
 
.............................................
 
ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นกรณี เครน เสีย
ข้อสันนิษฐานนี้มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้งาน
แจ้งอาการเสียได้ถูกต้อง
อ่านต่อ..
.............................................
 
ข้อสันนิษฐานปัญหา MECHANIC
ข้อสันนิษฐานปัญหาทางด้าน
MECHANIC มีดังนี้...
อ่านต่อ..
.............................................
 
วิธิการใช้รอกและเครนให้ปลอดภัย
คู่สำหรับการใช้งานเครน และ รอก ที่ถูกต้อง "ปลอดภัยไว้ก่อน"
อ่านต่อ..
.............................................
 
e-mail:kci@cranekci.com    

Get Adobe Flash player

สินค้าหลัก
เครน ( Crane )
รอก ( Hoist )
อุปกรณ์
อุปกรณ์ไฟฟ้า
 
 
แก้ปํญหาเบื้องต้น
 
ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นในกรณีเครนเสีย

ข้อสันนิษฐานนี้มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานแจ้งอาการเสียได้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมอะไหล่ไปซ่อมแซม ด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น มิได้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้งานดำเนินการซ่อมแซมสินค้าเอง เพราะในระหว่างการรับประกันสินค้า ผู้ผลิตมีหน้าที่ต้องซ่อมแซมสินค้าให้ใช้งานได้ดีดังเดิมด้วยความรวดเร็ว
 
 
  ปัญหาที่มักพบ ข้อสันนิษฐาน
  ปัญหาที่ 1     กดสวิทช์ขึ้นไม่ทำงาน - เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดขึ้นชำรุด
    - เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดขึ้นขาด
    - แมกเนติกขึ้นชำรุด
  ปัญหาที่ 2     กดสวิทช์ลงไม่ทำงาน - เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดลงชำรุด
    - เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดลงขาด
    - แมกเนติกลงชำรุด
  ปัญหาที่ 3     กดขึ้น - ลงไม่ทำงาน - เกิดจากมอเตอร์ขึ้น - ลงไหม้
    - เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดขึ้น - ลงชำรุด
    - เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดขึ้น - ลงขาด
    - แมกเนติกขึ้น -ลงชำรุด
  ปัญหาที่ 4     กดวิ่งซ้ายไม่ทำงาน - เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดวิ่งซ้ายชำรุด
    - เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดวิ่งซ้ายขาด
    - แมกเนติกวิ่งซ้ายชำรุด
  ปัญหาที่ 5     กดวิ่งขวาไม่ทำงาน - เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดวิ่งขวาชำรุด
    - เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดวิ่งขวาขาด
    - แมกเนติกวิ่งขวาชำรุด
  ปัญหาที่ 6     กดวิ่งซ้าย - ขวาไม่ทำงาน - เกิดจากมอเตอร์วิ่งซ้าย - ขวาไหม้
    - เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดวิ่งซ้าย - ขวาชำรุด
    - เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดวิ่งซ้าย - ขวาขาด
    - แมกเนติกวิ่งซ้าย - ขวาชำรุด
  ปัญหาที่ 7     กดเดินหน้าไม่ทำงาน - เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดเดินหน้าชำรุด
    - เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดเดินหน้าขาด
    - แมกเนติกเดินหน้าชำรุด
  ปัญหาที่ 8     กดถอยหลังไม่ทำงาน - เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดถอยหลังชำรุด
    - เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดถอยหลังขาด
    - แมกเนติกถอยหลังชำรุด
  ปัญหาที่ 9     กดเดินหน้า - ถอยหลังไม่ทำงาน - เกิดจากหน้าคอนแทคสวิทช์ปุ่มกดเดินหน้า - ถอยหลังชำรุด
    - เกิดจากสายสวิทช์ปุ่มกดเดินหน้า - ถอยหลังขาด
    - แมกเนติกเดินหน้า - ถอยหลังชำรุด
  ปัญหาที่ 10    เครนทั้งระบบไม่ทำงาน - ชุดเมนสายไฟเข้าตู้คอนโทรลชำรุด, ฟิวส์ขาด, เบรกเกอร์ทริป
      หรือไฟฟ้าตก
    - แปรงถ่านของชุดดึงไฟหมด หรือทองแดงของแปรงถ่านข้างใด
      ข้างหนึ่งไม่สัมผัสกับราง HIGH TRO REEL
  ปัญหาที่ 11    มอเตอร์มีเสียงคราง - ควรหยุดการใช้งานทันที เนื่องจากไฟเข้าไม่ครบเฟส ถ้าใช้งานต่อ
      มอเตอร์อาจไหม้ได้
  ปัญหาที่ 12    เครนเดินกลับทิศทาง - ควรกลับเฟสไฟทันที เนื่องจาก LIMIT SWITCH จะไม่ทำงาน
  จากขึ้นเป็นลง จากลงเป็นขึ้น   ถ้าฝืนใช้อาจทำให้ MOTOR HOUSING แตก (กรณีรอกโซ่) 
      ถ้าเป็นรอกสลิงชุดตะขอจะชน DRUM
 
ข้อสันนิษฐานปัญหาทางด้าน MECHANIC
 
  ปัญหาที่มักพบ ข้อสันนิษฐาน
  ปัญหาที่ 1     เครนวิ่งมีเสียงดัง บริเวณกล่องล้อ - ลูกปืนชำรุด
    - ล้อเครนเบียดกับราง SQ.BAR
    - ระบบเฟืองขับ + เฟืองตาม มีปัญหา
  ปัญหาที่ 2     เวลายกของแล้วไหล หรือเดินหน้า - ระยะผ้าเบรคไม่ได้
                       - ถอยหลังมีเสียง  
                        ดังที่เบรค - ผ้าเบรคหมด
  ปัญหาที่ 3     มีควันออกที่มอเตอร์ - ผ้าเบรคหมด
    - มีน้ำมัน หรือ จารบี แทรกซึมเข้าทาง ROTOR
    - มอเตอร์ไหม้
  ปัญหาที่ 4     มีเสียงดังในห้องเกียร์ - น้ำมันห้องเกียร์หมด
    - ชุดเฟืองมีการแตกหัก เนื่องจากยกน้ำหนักเกิน
 
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลหรือข้อแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เค.ซี.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ติดต่อ ฝ่าย SERVICE
โทรศัพท์ 02 - 9791400 - 8 โทรสาร 02 - 9791399
 
ข้อมูลอุปกรณ์เสริม
 
  อุปกรณ์เสริม รายละเอียด
  1. ห้องมอเตอร์ ตัวมอเตอร์แบบอลูมิเนียมอัลลอย มีนำหนักเบา มีครีบระบาย
    ความร้อนได้สูงสุด 40% แม้อยู่ในที่อับ โครงสร้างจะทนต่อ
    การกัดกร่อนทางด้านเคมีและกระแสไฟฟ้า ( ฝุ่น, ละอองน้ำ )
    มอเตอร์หุ้มปิดมิดชิดและมอเตอร์แบบ IP - 55
  2. ชุดเบรคมอเตอร์ ชุดมอเตอร์เป็นแผ่นจาน ( R.O.C.NO.27417 ) ทนทาน 
    ไม่ต้องปรับแต่ง ทำให้ไม่มีมลภาวะและไม่จำเป็นต้องดูแลมาก
    มีเบรคอัตโนมัติเมื่อไฟดับ
  3. ชุดลิมิทสวิทช์ เป็นชุดป้องกันการยกน้ำหนักเกิน ( Mechanical overload limit )
    หรือ Weighting limit switch โดยจะตัดการทำงานเมื่อยกขึ้นสุด
    และลงสุด มีระยะปรับแต่งตำแหน่งได้
  4. ชุดป้องกันระบบเบรค ชุดเบรคจะมี 2 ระบบ คือ จะตัดการทำงานขึ้น - ลง ภายในประกอบ
    ด้วยชุดเฟืองเกียร์ที่ทำจากเหล็กหล่อเหนียว
  5. หม้อแปลง ชุดหม้อแปลงไฟฟ้าควบคุมแรงดันต่ำ 24V ( 1 kw / ชุด ) หรือ
    48V ( 3 kw / ชุด ) จะมีชุดป้องกันการลัดวงจร
  6. ชุดแมกเนติกช่วย ชุดแมกเนติกช่วย ออกแบบให้มีประสิทธิ์ภาพสูง และจะเป็น
    ตัวตัดไฟเข้าเบรคเกอร์
  7. ชุดป้องกันการสลับเฟส เป็นชุดป้องกันการต่อไฟผิดเฟสที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ 
    เพื่อป้องกันอันตรายต่อชุดเครนและระบบมอเตอร์
 
 
 
 
 

บริษัท K.C.I Engineering จำกัด
จำหน่าย เครน (Crane ) รอก ( host ) และอุปกรณ์ทุกชนิด

สำนักงานใหญ่ 81/9 หมู่ที่ 2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทร. 02-979-1400-8 แฟกซ์. 02-979-1399


ดูสถิติการเข้าชมเว็บ web design by energy-webisite.com