เครน คืออะไร

เครนรางเลื่อนไฟฟ้า
Electric Overhead Travelling Crane-EOHT
นำเสนอและงานเขียน เรียบเรียง : รณรงค์ แสงตะเกียง
1) ส่วนประกอบหลักของเครนรางเลื่อนไฟฟ้า Main Components of an EOHT 
 • Main Girder or Crane Bridge-สะพานเครน
 • End Truck or End Carriage-ชุดบีมหัวท้ายสะพานเครน
 • Bridge Travelling Machinery-ชุดขับเคลื่อนสะพานเครนให้เคลื่อนที่ตามแนวราง (ตามแนวยาวเดินหน้า/ถอยหลัง)
 • Crane Electrics Cubicle, Control Box-ตู้ควบคุมไฟฟ้า
 • Hoist with Motorized Trolley-ชุดกว้านยกและชุดขับเคลื่อนกว้านให้เคลื่อนที่ตามแนวขวาง (ตามแนวขวางซ้าย/ขวา) :

-มอเตอร์ขับ-Motor -ชุดเฟืองทด-Gear -ชุดกว้านสลิง ม้วน/คลาย-Rope Drum -เบรค-Brake -Trolley Machinery

 • Wire Rope-สลิงเหล็กเคลือบ, สลิงโซ่
 • Lifting Hook-ชุดตะขอยก
 • Crane Controller-ชุดควบคุมมีสามแบบคือแบบห้องควบคุม (Cabin Control), แบบสวิทซ์ควบคุม (Pendant Control) และการควบคุมแบบใช้เคลื่อนวิทยุ (Radio Control)
2) เครนคืออะไร
เครนภาษากฏหมายเรียกว่าปั้นจั่น หมายถึงเครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ
เครนมีสามประเภท คือ (1) เครนเหนือศีรษะและเครนขาสูง-Overhead & Gentry Crane, (2) เครนหอสูง-Tower Crane (3) รถเครน เรือเครน-Mobile Crane

 

3) ระบบควบคุม-Overhead Crane Controller แบ่งออกเป็นสามชนิด
3.1 อุปกรณ์ควบคุมแบบห้องควบคุม (Cabin Control) :  
 • เหมาะกับเครนที่มีชั่วโมงการทำงานต่อวันสูง
 • พนักงานควบคุมไม่ต้องพบภาวะแวดล้อมการทำงานโดยตรง
 • พนักงานเหนื่อยล้าน้อยลง
 • มองภาพรวมสภาพการยกได้ดี
 • ลดอันตรายจากการปฏิบัติงาน
3.2  อุปกรณ์ควบคุมแบบสวิทซ์ควบคุม (Pendant Control)
 • เหมาะกับเครนที่มีชั่วโมงการทำงานต่อวันไม่สูงนัก
 • เหมาะกับโรงซ่อมบำรุง หรือสายผลิตซึ่งจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนและค่อนข้างเป็นระเบียบ
 • สามารถควบคุมเครนขนย้ายวัสดุและทำงานอื่นควบคู่โดยสะดวก
 • ซ่อมบำรุงง่ายค่าใช้จ่ายต่ำ
 • ไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมเช่นแบตเตอรี แท่นชาร์จ ฯลฯ
3.3  อุปกรณ์ควบคุมแบบคลื่นสัญญาณวิทยุ (Radio Control)
 • เหมาะกับเครนที่มีชั่วโมงการทำงานต่อวันไม่สูงนัก
 • เหมาะกับโรงซ่อมบำรุง หรือสายผลิตที่จัดวางของเป็นระบบ
 • สามารถควบคุมเครนขนย้ายวัสดุและทำงานอื่นควบคู่โดยสะดวก
 • ขณะควบคุมฯ สามารถหลีกเลี่ยงสภาพที่ไม่ปลอดภัยได้สะดวก

One Response to “เครน คืออะไร”

 1. Mr WordPress  on August 19th, 2010

  Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

  Reply


Leave a Reply